Hof van Leyland schiet de lucht in.

- 16-09-2019

Na alle grond- en funderingswerkzaamheden zijn de bouwwerkzaamheden boven de grond in volle gang. Mooi om te zien hoe de verschillende woningen ten opzichte van elkaar worden gesitueerd en hoe de plekken in de openbare ruimte vorm krijgen.Alle artikelen