Start verkoop eind 2018

- 16-07-2018

De verkoop van de eerste woningen van Hof van Leyland start niet eerder dan het vierde kwartaal van 2018. De verschillende procedures die moeten worden doorlopen met de gemeente nemen veel tijd in beslag en ook de uitgangspunten voor de woningen moeten hierop worden afgestemd en voorbereid.

Om deze reden zijn wij genoodzaakt om de start verkoop nog iets verder in tijd door te schuiven dan tot op heden de verwachting was. In het derde kwartaal van 2018 verwachten wij concrete informatie, tekeningen en verkoopprijzen van de woningen te kunnen communiceren. 

Het voorgaande betekent niet wij in de tussentijd stil zitten! De ontwikkeling van de woningen wordt, mede naar aanleiding van jouw woonwensen die wij via de site hebben ontvangen, afgerond. Wij zijn in gesprek over de bouwprijs en ondertussen gaat de sloop van de oude panden gewoon door. Vanaf september wordt er gestart met het bouwrijp maken van fase 1. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de woningen straks voorspoedig te kunnen realiseren.Alle artikelen